موريطانية

من ويكيپيديا
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
خريطة مملكة موريطانية فأقصى تساع ديالها.

موريطانية ؤلا موروسيا هي سّْمية ديال منطقة ؤ مملكة أمازيغية كانت ف شّمال لْغربي ديال لْمنطقة لّي كتسما ليوم ب لْمغريب لْكبير، جات من لّاتينية Mauretania ؤلا Mauritania. عند لْيونان لْقدام كانت كتسما موروسيا Maurusia - Μαυρουσῐ́ᾱ.[1] لْمجال لْجغرافي لّي كانت كتشغلو هاد لمملكة تطور معا مرور لْقرون، ؤ فأقصى مْتداد كانت موريطانية شادّا من لْمحيط لأطلسي تال شرق دزاير، فلعهد ديال لماليك بوكوس تاني.[2][3]

لكتبة ديال موريطانية ب تّا مربوطة هُوّا باش تميز علا دولة موريطانيا (بلّيف د لْمد) لّي جغرافياً ماعندها حتا علاقة بيها، حيت وخا لحدود ديال موريطانية فلْجنوب ماكانوش واضحين، ماعمرها وصلات بعد من جنوب لأطلس جيهت لبلاصة فين غادي تبنا مدينة مراكش. دولة موريطانيا تسمات بهاد سّْمية من طرف لمستعمرين لفرانساويين، مي قبل من داكشي كانت معروفة بسميت بلاد شنڭيط.


لْاصل د سّْمية[بدل | بدل لكود]

موريطانية جات من سّْمية لّاتينية لي سْتعملوها رّومان ؤ خداوها من عند لْيونان لْقدام، لّي كانو كيسميو لمنطقة ديال شمال لمغريب موروسيا Μαυρουσῐ́ᾱ ؤ سّكّان ديالها موروسيوس Μαυρούσιος ؤ منها جات لكلمة لّاتينية موري Mauri لّي تسمات علا شعب لْمور.[4] كاينين تلاتة ديال لْفرضيات رئيسية ديال لْاصل د هاد لْكلمات:

 • أصل يوناني من ماوروس ؤلا ماڤروس μαύρος لّي كتعني كْحل.[5]
 • أصل فينيقي من موهاريم Mauharim لّي كتعني لأرض لّي كاينا ف لْغرب ؤلا ف حافة لْعالم.[5][6]
 • أصل محلي[6]:113 تمازيغت من امور ⴰⵎⵓⵔ بمعنى لْأرض، ؤ منها كلمة مراكش، امور اكوش، لي كتعني ارض الله.

بعض جّْماعات لايديولوجية بحال لأفروسنتريك، كيركزو علا لفرضية لّوْلا باش يڭولو انها كدل علا نّاس لّي لْبشرة ديالهم كْحلا، شّي لّي بنّسبة ليهم كيتبت ان سّكان لْقدام ديال موريطانية كانو كوحل، ؤ ان لْمغاربة ديال دابا جاو من بعد من اوروپا ؤ شّرق لْأوسط. ولاكن هادشي بينات دّراسات لجينية انه ماشي صحيح، ؤ زيدون ماكاينش دليل علا ان لكلمة ليونانية كتشير ل لّون ديال لْبشرة، ؤ ف لّخر كتبقا غير فرضية بلا دليل مْلموس.[5]

وبغض نّظر على الدراسات الجينية لي نفات لهضرة نتاع الأفروسنتريك فمننساوش بلي كلمة موري كانت كتطلق على أصحاب اللون المائل للسمرة وليس الأسود و الدليل هو بلي الإغريق و الرومان بجوجهم كانو كيفرقو بين موري و إثيوبي و هاد لّخرة كتعني ساكن إثيوبيا ، و ماشي من المنطق نگولو أن القدماء ستعملوا جوج سميات ( موري و إثيوبي) باش يعنيو نفس العرق، و القدماء كانو واعرين فهاد القضية نتاع تمييز الأعراق بتسميات دقيقة، فالجغرافي المشهور كلاوديوس بطليموس مثلا، فالكتاب تاعو لي ذكر فيه شّعوب لي سكنات جنوب إقليمي موريطانية وقع ليه شوية تاع الصعوبة فتصنيف شعوب لگيتول و لگرمنت و الإيثيوبييون لي كانو ساكنين فديك لوقيتة، و كنلقاوه بلي سمّى سّكان گيتوليا لبيضين بمصطلح "گايتولي" فقط أما سكان گيتوليا لي لبشرة نتاعهم كحلة فباش يميزهم ستعمل مصطلح "ميلانو گايتولي" لي كتعني الگيتول السود و كيزيد بطليموس يأكد لينا بلّي گاع هاد تّسميات معندهاش علاقة بلعرق بل بالإنتماء الجغرافي و نمط المعيشة، لي كيخلينا متأكدين من هاد لفكرة هو هاد الإقتباس من لكتاب تاعو، لي كيقول:

" گيتوليا جات من تحت إقليمي موريطانية، أما تحت أفريقيا و كيرينايكي كنلقاو صّحرا لّيبية، و قبايل كبيرة كيسكنو ليبيا، قبيلة الگرامنت شادّا من الراس تاع واد فاغرادا حتال بحيرة نوفا، وقبيلة ميلانو گايتولي لي شادا كاع لارض من جبل أوسارگالا حتال جبل ساگوبولا، و قبيلة گيروي الإثيوبية ساكنين فجنوب واد غير......... أما قبيلة أودراگيدا الإثيوبية كتسكن بين جبل ثالا و كافا....... أما القبايل لي ساكنين جيهة لبحر لي من ورا گايتوليا فهوما قلال و هوما الأوطولول، السيراغي ، الماوسولي ،حتى كنوصلو لجبل ماندوروس، وبعد هاد جبل كنلقاو البابي و المالكوي و الماندوري و الدارداي و السوفوكيي، وقبل ما نوصلو لسهل بيرون كنلقاو عند جبل روساديون قبيلة ليوكوأثيوبيس "

نقدرو نشوفو بلي هاد لوصف نتاع كلاوديوس كيتجاهل تماما المعنى العرقي نتاع مصطلح "إثيوبي" لي من المفروض إكون كيعني "كحل البشرة" و كنسجلو ما يلي:

 • كلاوديوس كيسمي شعوب لبيضين فجنوب إقليمي موريطانية ب الگيتول و الكحلين الميلانو-گيتول و مقالش الإثيوبيون واخا هوما كحلين فعليا يعني التمييز كان على أساس الإقليم لي كينتاميو ليه.
 • كلاوديوس كيفرق بين جوج جماعات بشرية هوما الإيثيوبييون و الليوكو-إثيوبيون ( لي كتعني: الإثيوبيين البيضين) فمنطقيا مستحيل تكون كلمة "إثيوبي" كتعني كحل، حيتاش غيعطينا مصطلح "الكحلين البيضين" لي هوا طبعا غالط.

وهكذا كنستنتجو أن التسميات لي ستعملها بطليموس كتعني:

 • گايتولي: سكان گيتوليا لبيضين لي هوما رحّل.
 • ميلانو-گايتولي: سكان گيتوليا لكحلين الرحل.
 • إثيوبي: سكان إثيوبيا لكحلين.
 • ليوكو-إثيوبيون: سكان إثيوبيا لبيضين.

وهادشي كيبين بلي كلمة موري بكل بساطة كتعني مواطن مملكة موريطانية ومعندهاش مدلول عرقي.

تّاريخ[بدل | بدل لكود]

لفترة لأسطورية[بدل | بدل لكود]

لأصول ديال مملكة موريطانية مامعروفينش مزيان، حيت قلال لكتوبا ؤ لوتايق لّي بقاو من ديك لفترة لّي كيهضرو عليها. لأدلة لأركيولوجية، خصوصا من معلمة مزورا ؤ معالم خرين، كتبين أن لمملكة تأسسات ف لقرن لخامس ؤلا لقرن رّابع قبل لميلاد. بعض لمزاود كتهضر علا ماليك أسطوري سميتو أطلس لموري، لّي واقيلا عندو علاقة معا لأسطورة ديال أطلس لإله لّي كانو لأمازيغ ؤ ليونانيين لقدام كيعبدوه. هاد لماليك ماكاين حتا شي تأكيد تاريخي علا لوجود ديالو، ؤ ربما لأسطورة ديالو عندها نفس الأصل ديال لإله أنطايوس، حامي أرض لأمازيغ، لّي تقدر تكون تّبنات علا شّخصية ديال شي ماليك موري حقيقي، تدفن ف مزورا.

حسب پلين لقديم لمور كانو ف لأصل قبيلة قوية لّي سيطرات علا شّمال د لمغريب، ولاكين ب سباب لحروب، مابقاو منها غير بعض لفاميلات. لحاجة لّي مأكدة هيّا أنه من بعد ما مات لماليك بوكوس تاني مابقا حتا حد موراه لّي عندو لحق باش يحكم.[6]:113

مملكة موريطانية[بدل | بدل لكود]

أقدم ماليك مأكد تاريخيا هوّا باڭا لّي دكرو تيتوس ليويوس، حيت كان عاون ماسينيسا باش ياخد لملك ديالو من ولد عمو لاكومازيس، ب 4000 فارس موري، ؤ من بعد عاون ف لحرب لبونيقية تانية ضد قرطاج.[6]:115

حسب ڭابرييل كامپ هادشي كيبيّن أن باڭا كان ماليك قوي ؤ مسيطر علا مجال جغرافي كبير، غالبا كان محدود ف لغرب ب لمحيط لأطلسي، ف شّرق ب واد مولوكا (لّي غالبا هوّا نيت واد ملوية). ف لجنوب، لحدود ماكانوش واضحين ولاكين غالبا كانو واصلين حتال لجنوب د جبال لأطلس.

لماليك بوكوس لول ورت هاد لمملكة علا باڭا ؤلا من شي ماليك أخور لّي ورتها من باڭا. ؤ غادي يزيد يوسعها لجيهت شّرق ف 105 ق.م.، فاش غادي ياخد تلت ديال مملكة نوميديا، من بعد ما سلّم يوغرطن ل رّومان. موراه غادي يحكم ولدو ماستانيسوسوس، لّي علا ما كيبان ماكانش شاد سّلطة مزيان، حيت لمنطقة ديال طنجيس كانت ستاقلات واحد لمدة تحت لحكم ديال فاميلة أمازيغية كيتزعّمها لْأمير ييفطاس ؤ موراه ولدو أسكاليس، حتا جا لجنرال رّوماني كوينتوس سيرطوريوس ؤ سالا معاهم.

ف 49 ق.م. غادي تقسّم مملكة موريطانية لجيهة شرقية حاكمها بوكوس تاني ؤ جيهة غربية حاكمها بوڭود. هاد لملوك بجوج كانو خوت ؤ ولاد ماستانيسوسوس، ؤ لحدود بيناتهم كانت ف واد ملوية. حسب سطرابو، بوڭود حارب لإتيوپيين، ؤ هادشي كيدل علا أنه غالبا كان وسّع مملكتو جيهت لجنوب، ولاكين مامعروفش بضّبط فين كانت واصلة. ف خلال لْحرب لْأهلية لْقيصرية، لخوت بجوج غادي يساندو يوليوس قيصر ف لحرب ديالو لّي كانت ضد تحالف فيه ڭنايوس پومپيوس ماڭنوس ؤ لماليك د نوميديا يوبا لول ؤ وحدين خرين. فاش غادي يخسر هاد تّحالف، بوكوس تاني غادي ياخد من لأراضي ديال نوميديا ؤ يزيد يوسع مملكتو ل شّرق، ؤ لْماباقي غادي يولّي مقاطعة تابعة ل رّومان.

ولاكين ف لحرب لأهلية لأنطونية، بوكوس ؤ بوڭود ماغاديش يتافقو علا شكون يساندو. بوكود تّاني غادي يساند ڭايوس أوكطاويوس، لّي من بعد غادي يولّي أوڭوستوس قيصر، مي بوڭود ساند ماركوس أنطونيوس ؤ كليوپاترا سابعة فيليپاطور لمليكة د مصر. ف 38 ق.م. بوكوس تاني غادي يهرف علا مملكة خوه ؤ يولي لماليك ديال موريطانية كولها حتال 33 ق.م. فاش غادي يموت.

لعرش ديال موريطانية هنا بقا خاوي حتال 25 ق.م. فاش لإمبراطور رّوماني أوڭوستوس قيصر غادي يعطي لحكم لصاحبو ؤ عشيرو يوبا ؤ مراتو كليوپاطرا سيليني بنت كليوپاطرا سّابعة.

مملكة موريطانية غادي تعرف لأوج ديالها ف لعهد ديال لماليك يوبا ؤ ولدو پطوليمايوس لموري لّي غادي يطورو لقتيصاد ديالها، ؤ يجيبو فنانين ؤ أدباء ؤ صناع من روما ؤ ليونان. أغلبية ديال لمعالم تّاريخية لقديمة ف لمغريب ؤ لغرب ديال دزاير كترجع ل هاد لفترة.

من بعد ما تقتل پطوليمايوس بأمر من لإمبراطور ڭايوس ڭيرمانيكوس لّي معروف ب سمية كاليڭولا، ف 40 ميلادية، غادي تولي موريطانية تابعة ل روما، ؤ غادي تقسّم ل جوج مقاطعات: موريطانية طّنجية ؤ موريطانية لقيصرية، لّي لحدود بيناتهم كانو بحال موريطانية شرقية ديالت بوكوس تّاني ؤ موريطانية لغربية ديالت بوڭود.

الطوبونوميا القديمة[بدل | بدل لكود]

من خلال خريطة أگريبا لي صاوبوها الرومان فعهد لماليك يوبا تاني و من نصوص رافين لي كترجع للقرن السابع نقدرو نجبدو واحد ليست مابيهش تاع مدن مملكة موريطانية لي هوما:

 • طنجيس
 • كادوم كاسترا
 • كاسترانوفا
 • تساكورا
 • دراكونيس
 • تييداس
 • فوفيا روتوندا
 • ريياس نيغراس
 • صطافولومريگيس أتابا
 • تاكسافورا
 • فولگا
 • فيحيت
 • گانت
 • سوبسولويت
 • ناسوفا
 • توربيس
 • سبتمبينام
 • باريتيان
 • مستعمرة ليكس
 • فريجيدس
 • بناصا
 • جيگانتيس
 • ييدوم نوقوم تريمولاس
 • وسيتيم فراطريس
 • تاموسيدا
 • سالا
 • جانسيانو وإكسبلورازيو يوباليكا
 • بوبيسيانيس
 • أكيس داتيسيس
 • بادو
 • توكولوسيون
 • بوبابلي
 • بونيورسيس
 • غودا
 • بارتيو أرجانتي
 • باس أوولي
 • سيدسيوم إيجيلين
 • لامييكا
 • فونس أسبير
 • نابيا
 • مورا
 • گيتولي
 • سيلثا
 • گيتول صوفي
 • جيوتوليدار
 • توريس بيكونيس
 • بوريزي
 • بيرورا
 • بوفاليكا
 • تاموسيدا
 • فريجديس
 • مستعمرة ليكس
 • تابرنيس
 • زيليس
 • مستعمرة طنجيس
 • تاگانا
 • ماگورا
 • ثويلاث
 • بينتا
 • گلافا
 • مولوخاث تريسيديس

أهم شّخصيات[بدل | بدل لكود]

لّيستة د لْمْلوك[بدل | بدل لكود]

سّْمية فترة د لْحكم ملاحضات تصويرة
أطلس لموري لقرن سادس ق.م ماليك أسطوري[7]
باڭا 225 ق.م اول ماليك د موريطانية متوكد تاريخيا دكرو المؤرخ تيتوس ليويوس بمناسبة دّعم العسكري لي عطاه لماسينيسا
بوكوس لول تقريبا 110 – تقريبا 80 ق.م اول ماليك كيتعاملو معاه رّومان بشكل مباشر Bocchus.jpg
ماستانيسوسوس تقريبا 80 ق.م – 49 سّلطة ديالو فلغالب كانت محدودة ؤ لمصادر عليه قليلة بزاف،و كنعرفو عليه بلي كان واخد منصب أمير ملكي وشارك فلحرب لّي وقعات بين رّومان و تّحالف نّوميدي-لموري
بوڭود 49 – تقريبا 38 ق.م متقاسم لحكم معا خوه بوكوس تاني
تحارب فجيهت ماركوس أنتونيوس ؤ كليوپاترا ف لحرب لأهلية رّومانية تّانية ؤ خسر مملكتو
مات فليونان ؤ قتلو لجنرال اڭريپا
بوكوس تاني 49 – تقريبا 33 ق.م متقاسم لحكم معا خوه بوڭود
خدا طرف لغربي ديال لمملكة من خوه فاش كان مشغول فمعارك فسپانيا
ف لوقت ديالو وصلات مملكة موريطانية ل اقصى مْتداد ديالها
يوبا لموري 25 ق.م – 23 ب.م تابع ل رّومان وهو أكتر ماليك معروف و عندو إنجازات علمية كبيرة فمجال لبوطانيك و لأركيولوجيا و ليسانيات و لموسيقا و لجغرافيا Portrait Juba II Louvre Ma1886.jpg
پطوليمايوس لموري 20–40 آخر ماليك ديال موريطانية
بدا لحكم ديالو متشارك معا بّاه يوبا تّاني
تقتل بأمر من كاليڭولا
Ptolemy of Mauretania Louvre Ma1887.jpg

أهم شّخصيات تّاريخية[بدل | بدل لكود]

لْمزاود[بدل | بدل لكود]

 1. Strabo. The Geography of Strabo. تطّالع عليه بتاريخ 27 July 2020.
 2. Phillip C. Naylor (7 May 2015). Historical Dictionary of Algeria. Rowman & Littlefield Publishers. p. 376. ردمك 978-0-8108-7919-5.
 3. "region, North Africa". Encyclopedia Britannica. August 9, 2007. تطّالع عليه بتاريخ 25 March 2017.
 4. Lewis and Short, Latin Dictionary, 1879, s.v. "Mauri".
 5. 5.0 5.1 5.2 George Leighton Ditson. The Crescent and French Crusaders (بنّڭليزية). p. 122.CS1 maint: unrecognized language (link)
 6. 6.0 6.1 6.2 6.3 ڭابرييل كامپ (2007). Les Berbères (بفرانساوية). Babel.CS1 maint: unrecognized language (link)
 7. Rabasa, José (1993). Inventing America: Spanish Historiography and the Formation of Eurocentrism (بنڭليزية). University of Oklahoma Press. p. 180. ردمك 9780806125398. تطّالع عليه بتاريخ 6 October 2019.
Wikimedia Commons تقدر تزيد شوف بزاف د صور و معلومات ديال Mauritania ف ويكيميديا كومنز.