انتقل إلى المحتوى

مولاي سماعيل

من ويكيپيديا
مولاي سماعيل
معلومات عامة
زيادة 1645
تافيلالت
لموت 22 مارس 1727 (81/82 عام)
مكناس
لحرفة عاهل
لّوغات لي كيعرف عربية
لفاميلة
لواليد الشريف بن علي
خوت محمد بن الشريف و رشيد بن الشريف
شريك خناتة بنت بكار
عودة_الدكالية
أم العز التباع
حليمة السفيانية
Nassira el-Salwi bint Mohammed el-Heyba
عائشة بنت مبارك
لولاد أبولعباس أحمد
محمد تاني
لمستضيء
أبولحسن علي
عبد الملك بن سماعيل
عبدالله تاني
زين العابدين بن سماعيل
معلومات خرى
دين إسلاممولاي سماعيل بن الشريف (مزيود ف جوايه 1645 ف سيجيلماسة، مات ف 22 مارس 1727 ف مكناس) هوّا سلطان حكم لمغريب ما بين عوام 1672 و 1727، من بعد ما خلف خوه مولاي رشيد. باه هوّا الشريف بن علي حاكم تافيلالت. لي كان كيتݣال بلي تينحادر من لحسن الداخل (واحد من حفاد الرسول لي جا ل لمغريب ف لقرن 13 ميلادي). مولاي سماعيل كان والي د مكناس ف عهد خوه مولاي رشيد. من بعد هاد لخّر عينو كا حاكم ل شمال لمغريب، فاش مولاي رشيد هبط يرجع ل لجنوب، خصوصا مراكش، لي كانت تحت حكم السعديين.[1]

مولاي سماعيل تولا لحكم من بعد وفاة مولاي رشيد. ف لبدية واجه مجموعة من تّمردات سيرتو من عند ولد خوه حمد بن محرز. ولاكين قدر يحبس هاد تّمردات و يرجع عدد من الثغور لمغريبية من حكم لؤروپيين منهم طانجا، لعرايش و لمهدية.[2] مولاي سماعيل قدر يقوي السلطة لمركزية ديالو من خلال إنشاء جيش عبيد لبخاري و تطوير "لݣيش" لي هي جيش لقبايل لعسكارية التابعة ل سّلطان. أيضا حوّل لعاصيمة ديالو من فاس ل مكناس لي وسعها. و بنا فيها لقصر ديالو، دورها ب سّور لي مازال دابا سميتو لأسوار لإسماعيلية.

مولاي سماعيل حكم لمغريب ل مدة 55 عام ملي كان عندو 26 عام حتال لوفاة ديالو ف عمر 81 عام. هادي كانت أطول مدة ديال حكم من بين 84 سلطان ؤ ماليك حكمو لمغريب من لمجي د لإسلام حتال ليوم.[3] لوفاة ديالو غادي تدخّل لمغريب ف أزمة سياسة ل عقود بسباب صّراع مابين ولادو على لحكم و تدخل جيش عبيد لبخاري ف سّياسة.

برّا لمغريب، مولاي سماعيل معروف سيرتو حيت كان عندو عاداد كبير د لولاد كيتجاوز 1000 ولد ؤ بنت على حساب تّقديرات. على حساب موسوعة ݣينيس د رّوكورات لعالمية، سّلطان مولاي سماعيل هوّا مول رّوكور ديال أكبر عاداد د لولاد ف تّاريخ ب كتر من 1042، ب 342 بنت ؤ 700 ولد ؤلا كتر.[4]

حياتو

[بدل | بدل لكود]

سّياق تّاريخي

[بدل | بدل لكود]
لباب شّمالي ف مدينة سيجيلماسة لأترية

بعدما مات سّلطان سّعدي أحمد لمنصور دّهبي، ناضو لقلاقل ف لمغريب حيت ولادو تدابزو على شكون يحكم، ؤ شّيفان لعسكاريين ؤ دّينيين قسّمو لبلاد بيناتهوم. لمغريب ديك سّاع تقسّم ل دويلات، بحال زاوية ديلا ف لوسط، زاوية إليغ ف سوس، جمهورية سلا، ؤ تطوان ولّات دولة-مدينة تحت لحكم ديال فاميلة نقسيس. تافيلالت حتا هيّا ولّات إمارة مستاقلة من 1631، تحت لحكم ديال لعلويين ب عتيبار لؤصول شّريفة لي كانت معروفة عندهوم حيت كينحادرو من رّاسول، ؤ كانو جدودهوم جاو من مدينة ينبع ف لݣزيرة لعربية (دابا ف سّعودية). هادشي كان كيعطيهوم هالة روحانية ؤ سلطة دينية عند عامة نّاس.[5]

كاينين تلاتة د لؤمارا لي سبقو مولاي سماعيل: بّاه الشريف بن علي، ؤ خوتو لكبار محمد بن شّريف ؤ مولاي رشيد بن شّريف. الشريف بن علي نجح باش يحافض على سّتيقلالية ديال تافيلالت على زاوية ديلا. ف 1636، عتازل من لحكم ؤ عطاه ل ولدو محمد. سيدي محمد بن شّريف غادي يوسّع لمجال د لحكم ديال لعلويين، بحيت خدا تافنا ؤ لمنطقة ديال واد درعة، ؤ قدر يرد وجدة من لحكم لعتماني. ف 1645، غادي يخسر قدّام دّلاويين، ؤ سيجيلماسة غادي تعرّض ل هجوم ؤ نهب من طارافهوم. هاد لحادات غادي يخلق شيقاق مابينو ؤ مابين خوه مولاي رشيد، لي عتابرو مسؤول على لهزيمة.

ف هاد لفترة تقريبا، تّولد سماعيل بن شّريف ف سيجيلماسة (دابا الريصاني) ف عام 1645 ؤلا 1646.

توحيد لمغريب

[بدل | بدل لكود]

ف صّراع مابين خوتو لكبار سيدي محمد ؤ مولاي رشيد، مولاي سماعيل خدا جيهت مولاي رشيد، ؤ هادشي غادي يكون ف صاليحو، حيت غادي يكافأو ب منصب د والي د مكناس، بعد ما تّقتل سيدي محمّد ف 3 غشت 1664، ف لوقت لي مولاي رشيد كان ولّا سلطان د لمغريب بعدما خدا فاس ف 27 ماي ف نفس لعام.

كاراكطير ديالو

[بدل | بدل لكود]

كاينين توصيفات مختالفين ؤ شي مرات متعارضين د شّخص د سّلطان على حساب واش من مصادر ؤروپية ؤلا مغريبية. تّوارخيا متافقين بلي مولاي سماعيل كانت عندو روح ماكاتنهازمش، ؤ حيوية ماكاينش بحالها لي ستامرات حتا ف فترة شّرف. ؤ ماكاينش شي سلطان مغريبي دوّز وقت فوق لعودان ديالو قد مولاي سماعيل. ل 3 د لعقود تقريبان، كان مولاي سماعيل مشغول ب لحركات ؤ لمعارك، ؤ كيقود لجيش ديالو ؤ كيقسم معاهوم لمصاعب، بحال واحد لمرة فاش كانو قطعو جبال لأطلس لكبير ف فصل شّتا ؤ كان علاين يمشي فيها. شّخصية ديالو كانت قاسحة ؤ ماكاتساومش، ولاكين عقلو كان منفاتح على لمداكرات لفلسفية، ؤ كان كيبغي لمعمار ؤ لحيوانات، سيرتو لعودان.[3]

ب لموقابيل نّتيقادات ضدو كانت سيرتو على تّعامول لقاسي ديالو، لي خلا لبعض، سيرتو لمحابسيا لي دوزو لعداب ف لمغريب، باش يوصفوه ب لوحش. مولاي سماعيل على حساب هاد نّضرة، كان زقرام لي كان كيتعامل بحال يلا لخيرات د لبلاد ديالو بوحدو. داكشي علاش كان ديما حاضي جنابو من لولاة د لأقاليم، ؤ كان مشكاك ل درجة لپارانويا، ؤ كيراقب علّ قرب نّاس د طّبقة لحاكمة، لي كانو عايشين ف خوف دايم منو. مولاي سماعيل من هاد لمنضور كان كيخدّم لخوف كا وسيلة باش يرد لي ضايرين بيه كائنات مطياعة ؤ منباطحة ليه. لميزاج ديالو كان متقلب، ؤ فاش كيكون مقلّق واحد لهالة د شّلل كانت كاتصيب لموحيطين بيه، ف واحد لمشهد لي وصفوه موراقيبين ؤروپيين بلي كيدهشر ؤ كيخلع ف نفس لوقت.[3]

بزاف د لقيصاص ديال لقسوة ؤ تّعديب لي مارسهوم مولاي سماعيل، كانلقاوهوم ف مرويات ؤروپية، لبعض منها موبالغ فيه ب زّايد. على حساب تّوارخي لمغريبي يونس نكروف هاد لمرويات "خبتية ؤ ماكاتستاحقش لإجابة". ؤ ماشي مستبعد بلي هاد لكتابات د لمحابسيا ؤ دّيپلوماسيين لؤروپيين لي كانو ف لمغريب كان لغرض منها باش يستعطفو لجمهور لمسيحي، ؤ ياخدو عطايا من لكنيسة ؤلا من نّاس، ؤلا باش يديرو ترويج ل دوك لكتوبا. واحد لكتاب متلاً ب عنوان "موغامرات طوماس پيلو" كانو فيه قيصاص منقولين من عند دّيپلوماسي نّݣليزي دجون ويندوس. هاد لكتوبا عادتن ماكانوش كيميّزو مابين شهادات ب لعين، ؤلا لي عندها مصدر موتوق، ؤلا غير موخودة من إشاعات ؤ هضرة متداولة ؤ ماعندها مصداقية. ف نفس لوقت هادشي ميكيعنيش بلي هاد لمرويات غالطة 100% ؤلا بلي مافيهاش علّاقل شوية د لحقيقة.[3]

ولادو وعيالاتو

[بدل | بدل لكود]

بعض لمصادر التاريخية لي عاصرات السلطان سماعيل بن الشريف، كتقول بلي سّلطان عندو ولاد بزاف و جاريات بزاف، بحكم لحروب ديالو لي دارهم على الصحرا و سوس والشرق. واحد الديپلوماسي فرانساوي معروف لي سميتو دومينيك بونو Dominique Busnot، لي عاصر السلطان كيقول بلي كان عندو 1171 ولد أغلبهم من الجاريات. و ف نفس السياق كيقول المؤرخ لمغريبي المعروف أبو القاسم الزياني ف كتاب "البستان الظريف في دولة مولاي الشريف" بلي سّلطان سماعيل عندو 28 ولد ؤ 28 بنت. و سّلطان عندو ربعة ديال الزوجات هوما:

سّياسات ديالو

[بدل | بدل لكود]

لعلاقات معا لخاريج

[بدل | بدل لكود]

مولاي سماعيل كان معروف ف زمانو عند لبلدان لغربية، سيرتو بسباب لأنشطة ديال لقراصنة، حيت كان عندو مونوپول على لمحابسيا لؤروپيين لي تشدّو ف لبحر، ؤ كانت أي بيعتة جات باش تعتقهوم ؤلا تفديهوم إلا وخاصها تتعامل معا لحوكومة ديالو ؤلا معاه شخصياً. بزاف د شّهادات تّاريخية على مولاي سماعيل جاو من كتابات ديال محابسيا ؤروپيين لي تعتقو ؤ ألّفو كتوبا على تّجربة ديالهوم،[3] بحال جيرمان موويط لي دوّز 11 عام كا عبد ف لمغريب.

كان مهتم بالانتاجات الدينية فبلادو وخا كانو بعض لخلافات معا الزوايا ؤ بعض لفقها لي عاروضوه ف طريقة لحكم ديالو.

فقرة مازالا خاوية ولا ناقصة:
هاد لفقرة مازالا خاوية ولا ناقصة، زعم باش تبدّل فيها و نزيدو نكبّروها


فقرة مازالا خاوية ولا ناقصة:
هاد لفقرة مازالا خاوية ولا ناقصة، زعم باش تبدّل فيها و نزيدو نكبّروها

لإصلاحات لعسكارية

[بدل | بدل لكود]
فقرة مازالا خاوية ولا ناقصة:
هاد لفقرة مازالا خاوية ولا ناقصة، زعم باش تبدّل فيها و نزيدو نكبّروها

لميرات د مولاي سماعيل

[بدل | بدل لكود]
فقرة مازالا خاوية ولا ناقصة:
هاد لفقرة مازالا خاوية ولا ناقصة، زعم باش تبدّل فيها و نزيدو نكبّروها


مسبوق ب الدولة لعلوية - فترة د لحكم
1672–1727
متبوع ب

عيون لكلام

[بدل | بدل لكود]
  1. ^ "المعسول في الإلغيين وأساتذتهم وتلامذتهم وأصدقائهم 1-21 ج16 - صفحة 340".
  2. ^ "السلطان مولاي إسماعيل.. هذه حقائق بن الشريف!".
  3. ^ a b c d e كومر پلامر تّالت (15 يناير 2020). Empire of Clay: The Reign of Moulay Ismail, Sultan of Morocco (1672-1727) [مملكة د لغيس: لحكم ديال مولاي سماعيل، سلطان لمغريب]. Lulu Publishing Services. ردمك 9781684712595.
  4. ^ "Guiness World Records, Greatest number of descendants" (ب نڭليزية). مأرشيڤي من لأصل ف 2023-06-07. تطّالع عليه ب تاريخ 2022-02-04.
  5. ^ جورج بنسوسان. Il Était Une Fois Le Maroc, Témoignages Du Passé Judéo-Marocain [حاجيتك ماجيتك لمغريب، شهادات على لماضي ليهودي لمغريبي]. ص. 67.
Wikimedia Commons تقدر تزيد شوف بزاف د تّصاور و لمعلومات ديال Moulay Ismail ف ويكيميديا كومنز.