انتقل إلى المحتوى

ويكيپيديا:كناش لقواعد

من ويكيپيديا
هادي صفحة ديال لْحكام د لموسوعة. هاد صّفحة محمية و مايمكنش يبدل فيها غير مستخدم أمغار.

يلا بغيتي تقتارح شي تبديل ف لْقواعد د لّوغة، حلّ شي حلقة د نّيقاش ف ميزان لكلام ولا حلّ شي حلقة ف صّفحة د إمغارن.

حاول تقرا مزيان لّحكام د لّوغة ف لموسوعة قبل ما تقتارح شي موضوع ل نّيقاش.

تعليمات ل إمغارن لّي كايوتّقو لْقواعد ف هاد صّفحة:

 • كل حكمة خاصّها تّسجل على حساب آخر صيغة سالات بيها لحلقة ف ميزان لكلام.
 • لحكمة خاصّها تتحطّ ف كادر باين فيه : تّعريف و لّيستا د لقواعد لّي تّافقات عليهوم جّماعة.
 • دير عافاك ليان د نّيقاش (ولا ليانات ديال نّيقاشات يلا كانو بزّاف) و حطّ واش لحكمة إلزامية ولا غير توجيهية.

حكمة 1: لوصل بين لكلمات

لوصل بين لكلمات هو لخاصّية د دّاريجة لّي كاتربط بين جوج كلمات ب لهدف د نّسبة (متلا: لقتيصاد د لمغريب) ولا باش تشرح نّوع ديالها (متلا: كتاب ديال لماط).

لوصل بين لكلمات
لكلمات د لوصل
 • ديال: لبراد ديال جارتنا لباتول مازالا فيه ريحة الشيبا.
 • د: لكروصة د بوشعيب ولد مينة فرشخها لقايد.
 • تاع: شريت تقاشر تاع لقطن.
 • متاع: كاين تّوب متاع لمغريب و كاينين تّوابات متاع شّينوا.
 • نتاع: لمونتاخاب نتاع بوتسوانا تقصا من كاس إفريقيا.
لقْواعد
 • حروف رّبط و لوصل خاص يفصل بيناتهوم خوا ف لكتابة
 • ما عدا لحالات لّي فيهوم نّسبة ؛ متلا: ديالي، ديالو، ديالهوم.
 • لكلمات د لوصل لستيعمال ديالها ماشي إلزامي حيت ف دّاريجة يمكن بعض لمرّات يتربطو لكلمات بلا شي كلمة د رّبط (متلا: قتيصاد لمغريب).
 • لحلقة د نّيقاش منين خرجات لحكمة: دخل هنا - شاركو فيها: 4 د لخدايميا - تاريخ: 9 شتنبر 2020.
 • نوع لحكمة: إلزامية ف شّكل د لكتبة د لكلمات و لقضية د لخوا - توجيهية: ف لستيعمال ف حدّ داتو.

حكمة 2: لجرّ

لجر
لكلمات د لجرّ
 • من: فرقة وحدة من لمغريب لّي لعبات لفينال د كاس لعالم د لأندية.
 • ب: دّاريجة كاتّكتب ب حروف عربية.
 • ف: "وش بيك يا لي ما رينا لك ف لبكا امثيلا"
 • في: مصطفى كان يخدم في لاگار.  "طلبت لّيل يطول يطول * راحتي في ضي نجومو * بغيت نبقا سهران"
 • ل: "لمحبوب لّي نريد گاس ل طاطا" - "تبات باكية ل حبابك وعداك"
 • من: "قلبي ملسوع وايلي من حر التيهان"
 • على: "حجة على هل دّعوى ما نصغا كلام لايم"
 • عل: "جاد ب لغنايم و ب لورد و زّهر عل لطيار نّاشدا صبيهان"
 • كيف: كيف ما درنا معاك وحلة
 • كي: لخريطة د إيطاليا دايرة كي شي سبّاط
 • كيما: كيما دْرنا معاك وحلة
 • بحال/فحال: لمغريب بحال دّزاير عمّر شي واحد منّهوم دّا جايزة نوبل.
 • تا/حتّا/حتّى: سّاحل لأطلسي د لمغريب غادي من طنجة تّا/حتّا/حتّى ل لّگويرة.
لقْواعد
 • حروف لجر خاص يفصل بيناتهوم خوا ف لكتابة
 • ما عدا لحالات لّي فيهوم نّسبة ؛ متلا: مني، منو، منهوم.
 • لحلقة د نّيقاش منين خرجات لحكمة: دخل هنا - شاركو فيها: 4 د لخدايميا - تاريخ: 15 شتنبر 2020.
 • نوع لحكمة: توجيهية و ب الدّات ف لمسألة د لخوا بين لكلمات.

حكمة 3: لعطف

لعطف

ف لحالا إلا كانو جوج حوايج كيتربطو كانستعملو لحروف تّالية:

 • ربط
  • و: لمغريب و دّزاير
  • ؤ: لمغريب ؤ دّزاير
 • ختيار
  • ولا: لمغريب ولا دّزاير
لقْواعد
 • حروف لعطف خاص يفصل بيناتهوم خوا ف لكتابة.
 • لحلقة د نّيقاش منين خرجات لحكمة: دخل هنا - شاركو فيها: 8 د لخدايميا - تاريخ: 15 شتنبر 2020.
 • نوع لحكمة: إلزامية.

حكمة 4: الأسماء ؤ الأوصاف المؤنتة

الأسماء ؤ الأوصاف المؤنتة
 • السميات اللي جايين من كلمة عربية كاتسالي ب التا مربوطة (كورة، تصويرة، طنجة، اللخرة، االولة) كايتكتبو ب التا مربوطة.
 • تا ف لحالة اللي هاد لكلمات كايتربطو ب كلمات خرين وكاتنطق فيهوم "التا"، كاتبقا لكتابة ب التا مربوطة (محلبة الحسين، تقشيرة البشير، جيولوجية تونس...).
 • السميات "الڭاورية" المؤنتة يمكن يتكتبو ب الشّكال بجوج مع التفضيل ديال الألف ف لحالات اللي الليف كاتنطق فيها ممدودة بزاف (ماليزيا، إثنولوجيا، جيولوجيا) و التا مربوطة ف لحالات اللي المد فيها قصير/مزروب (ميطة، كاسيطة، بلاصة).
 • لحلقة د نّيقاش منين خرجات حكمة: دخل هنا - شاركو فيها: 10 د لخدايميا - تاريخ: 11 أكتوبر 2020.
 • نوع لحكمة: توجيهية.

حكمة 5: تّعريف

تّعريف د سّميات ؤ نّعوت
 • تّعريف د سّميات ؤ نّعوت كيتدار ب ل يلا كان لحرف لّول ڭمري، بحال:
  • باب >> لباب
  • كاميو >> لكاميو
  • فردي >> لفردي
  • مراكشي >> لمراكشي
 • تّعريف د سّميات ؤ نّعوت كيتدار ب ال ؤلا ب شّدة فوق لحرف لّول يلا كان لحرف لّول شمسي، بحال:
  • جاوج >> الجاوج / جّاوج
  • دار >> الدار / دّار
  • ساروت >> الساروت / سّاروت
  • زين >> الزين / زّين
 • يلا كان تّعريف ف لعنوان ديال صفحة د لمحتوى (مقال، تصنيف، قالب)، ؤ لحرف لّول د لكلمة شمسي خاص يكون ب ال ماشي ب شّدة. لموقابيل ب شّدة يقدر يتزاد ك تحويل.


 • لحلقة د نّيقاش منين خرجات لحكمة: ال vs شّدة - شاركو فيها: 8 د لخدايميا - تاريخ: 5 غشت 2022.
 • نوع لحكمة: توجيهية ف تّيكست، إلزامية ف لعناوين

حكمة 6: لهمزة ف اللخر د كلمة

لهمزة ف اللخر د كلمة
 • لهمزة ف اللخر د لكلمات لي أصلها عربي ماكاتّكتبش يلا كان النطقان ديالها ف الداريجة متداول بلا همزة، بحال:
  • أطباء >> طبّا
  • فقهاء >> فقها
  • علماء >> عولاما/علما
  • ماء >> ما
  • دكاء >> داكا/دكا
  • سماء >> سما
 • تقدر تّكتب لهمزة ف حالات ستيتنائية يلا لكلمة مامتداولاش ڭاع عند لمغاربا بلا همزة و تقدر ماتّفهمش ولا تسبب لتيباس ف لفهامة يلا ماتكتباتش لهمزة، و ماعندهاش موقابيل ب الداريجة لي مافيهش لهمزة، بحال:
  • فضاء
  • إنشاء
 • كاينين كلمات لي مقبولين ف لإستعمال لعام، وخا عندهوم موقابيلات ديالهوم بلا همزة، حيت هاد لموقابيل ماكيكونش متداول بزاف. ف هاد لحالة، الصيغات بجوج مقبولين. بحال:
  • جزء <<>> ڭزو
  • أجزاء <<>> ڭزوّات