موضيل:WPMILHIST Infobox style

من ويكيپيديا
شرح د لقالب[شوف] [عدل] [تاريخ] [تحديت]
موضيل ؤلا شرح د لموضيل مامطرجمش. عافاك عاون ف طّرجامة ديالو.


Title
Subtitle

This is a caption.
Label Field contents
Second label First term,
Second term,
Third term
Secondary header
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Final header

This is another caption.

The various primary and auxiliary infobox templates and navigation templates maintained by the Military history WikiProject are all coded to use a common set of styling characteristics. This is needed primarily because a number of the templates are designed to be stacked together to present the appearance of a continuous block; it is also beneficial for providing a consistent appearance to the entire set of articles within our scope.

The style is controlled by the {{WPMILHIST Infobox style}} template, which generates a number of different codes based on the parameter passed to it.

 • {{WPMILHIST Infobox style|main_box}} – produces the CSS class and style parameters for an infobox.
 • {{WPMILHIST Infobox style|main_box_raw}} – produces the raw CSS style parameters for an infobox.
 • {{WPMILHIST Infobox style|header_bar}} – produces the CSS style parameters for a horizontal header bar in an infobox.
 • {{WPMILHIST Infobox style|header_raw}} – produces the raw CSS style parameters for a horizontal header bar in an infobox.
 • {{WPMILHIST Infobox style|header_color}} – produces the raw CSS style color attributes for a horizontal header bar in an infobox.
 • {{WPMILHIST Infobox style|sub_header_bar}} – produces the CSS style parameters for a horizontal sub-header bar in an infobox.
 • {{WPMILHIST Infobox style|sub_header_raw}} – produces the raw CSS style parameters for a horizontal sub-header bar in an infobox.
 • {{WPMILHIST Infobox style|image_box}} – produces the CSS style parameters for a standard image & caption block with a bottom border.
 • {{WPMILHIST Infobox style|image_box_plain}} – produces the CSS style parameters for a standard image & caption block without a bottom border; this is typically used when the image block is placed immediately above a header bar, or at the bottom of the infobox.
 • {{WPMILHIST Infobox style|internal_border}} – produces the raw CSS style attributes for a border between parts of the same infobox section.
 • {{WPMILHIST Infobox style|section_border}} – produces the raw CSS style attributes for a border between different infobox sections.
 • {{WPMILHIST Infobox style|nav_box}} – produces the raw CSS style attributes for a collapsible navigation template.
 • {{WPMILHIST Infobox style|nav_box_wide}} – produces the raw CSS style attributes for a full-width collapsible navigation template.
 • {{WPMILHIST Infobox style|nav_box_header}} – produces the raw CSS style attributes for the header bar in a collapsible navigation template.
 • {{WPMILHIST Infobox style|nav_box_wide_header}} – produces the raw CSS style attributes for the header bar in a full-width collapsible navigation template.
 • {{WPMILHIST Infobox style|nav_box_label}} – produces the raw CSS style attributes for a row label in a collapsible navigation template.

A sample template using some of these options can be seen at right. From the top, it includes:

 1. The main header_bar in a table heading cell.
 2. A sub_header_bar in a normal table cell.
 3. An image_box.
 4. Two normal fields with labels.
 5. A secondary header_bar in a heading cell.
 6. A pair of cells divided by an internal_border.
 7. A cell with a section_border at the top.
 8. Another secondary header_bar in a heading cell.
 9. An image_box_plain.

More sophisticated samples of the code can be found by examining the actual infoboxes used by the project.