موضيل:شهر

من ويكيپيديا
شرح د لقالب[شوف] [عدل] [تاريخ] [تحديت]
موضيل ؤلا شرح د لموضيل مامطرجمش. عافاك عاون ف طّرجامة ديالو.


This template returns the cyclic integer month number in ISO format (between 01 and 12) of the month whose real number is in parameter. Alternatively, the month can be given with its english name (complete or abbreviated to 3 characters, with capitals or small letters).

Syntax:
{{شهر|month}}
  • The month value is interpreted modulo 12 (extra leading zeroes are ignored, negative numbers are accepted, all numbers are rounded to floor).
Examples for all standard English month names:
{{شهر|january}} returns موضيل:رقم الشهر
{{شهر|february}} returns موضيل:رقم الشهر
{{شهر|march}} returns موضيل:رقم الشهر
{{شهر|april}} returns موضيل:رقم الشهر
{{شهر|may}} returns موضيل:رقم الشهر
{{شهر|june}} returns موضيل:رقم الشهر
{{شهر|july}} returns موضيل:رقم الشهر
{{شهر|august}} returns موضيل:رقم الشهر
{{شهر|september}} returns موضيل:رقم الشهر
{{شهر|october}} returns موضيل:رقم الشهر
{{شهر|november}} returns موضيل:رقم الشهر
{{شهر|december}} returns موضيل:رقم الشهر
Examples for all abbreviated English month names:
{{شهر|jan}} returns موضيل:رقم الشهر
{{شهر|feb}} returns موضيل:رقم الشهر
{{شهر|mar}} returns موضيل:رقم الشهر
{{شهر|apr}} returns موضيل:رقم الشهر
{{شهر|may}} returns موضيل:رقم الشهر
{{شهر|jun}} returns موضيل:رقم الشهر
{{شهر|jul}} returns موضيل:رقم الشهر
{{شهر|aug}} returns موضيل:رقم الشهر
{{شهر|sep}} returns موضيل:رقم الشهر
{{شهر|oct}} returns موضيل:رقم الشهر
{{شهر|nov}} returns موضيل:رقم الشهر
{{شهر|dec}} returns موضيل:رقم الشهر
Examples for all standard month numbers:
{{شهر|1}} returns موضيل:رقم الشهر
{{شهر|2}} returns موضيل:رقم الشهر
{{شهر|3}} returns موضيل:رقم الشهر
{{شهر|4}} returns موضيل:رقم الشهر
{{شهر|5}} returns موضيل:رقم الشهر
{{شهر|6}} returns موضيل:رقم الشهر
{{شهر|7}} returns موضيل:رقم الشهر
{{شهر|8}} returns موضيل:رقم الشهر
{{شهر|9}} returns موضيل:رقم الشهر
{{شهر|10}} returns موضيل:رقم الشهر
{{شهر|11}} returns موضيل:رقم الشهر
{{شهر|12}} returns موضيل:رقم الشهر
Examples for month numbers with extra leading zero:
{{شهر|01}} returns موضيل:رقم الشهر
{{شهر|02}} returns موضيل:رقم الشهر
{{شهر|03}} returns موضيل:رقم الشهر
{{شهر|04}} returns موضيل:رقم الشهر
{{شهر|05}} returns موضيل:رقم الشهر
{{شهر|06}} returns موضيل:رقم الشهر
{{شهر|07}} returns موضيل:رقم الشهر
{{شهر|08}} returns موضيل:رقم الشهر
{{شهر|09}} returns موضيل:رقم الشهر
Examples for month number underflows and overflows, from computed values:
{{شهر|-1200}} returns موضيل:رقم الشهر
{{شهر|-1201}} returns موضيل:رقم الشهر
{{شهر|-1212}} returns موضيل:رقم الشهر
{{شهر|-12}} returns موضيل:رقم الشهر
{{شهر|-11}} returns موضيل:رقم الشهر
{{شهر|-10}} returns موضيل:رقم الشهر
{{شهر|-9}} returns موضيل:رقم الشهر
{{شهر|-8}} returns موضيل:رقم الشهر
{{شهر|-7}} returns موضيل:رقم الشهر
{{شهر|-6}} returns موضيل:رقم الشهر
{{شهر|-5}} returns موضيل:رقم الشهر
{{شهر|-4}} returns موضيل:رقم الشهر
{{شهر|-3}} returns موضيل:رقم الشهر
{{شهر|-2}} returns موضيل:رقم الشهر
{{شهر|-1}} returns موضيل:رقم الشهر
{{شهر|-0.9999}} returns موضيل:رقم الشهر
{{شهر|-0.5}} returns موضيل:رقم الشهر
{{شهر|-0.0001}} returns موضيل:رقم الشهر
{{شهر|0}} returns موضيل:رقم الشهر
{{شهر|0.0001}} returns موضيل:رقم الشهر
{{شهر|0.5}} returns موضيل:رقم الشهر
{{شهر|0.9999}} returns موضيل:رقم الشهر
{{شهر|12.0001}} returns موضيل:رقم الشهر
{{شهر|12.5}} returns موضيل:رقم الشهر
{{شهر|12.9999}} returns موضيل:رقم الشهر
{{شهر|13}} returns موضيل:رقم الشهر
{{شهر|14}} returns موضيل:رقم الشهر
{{شهر|24}} returns موضيل:رقم الشهر
{{شهر|1200}} returns موضيل:رقم الشهر
{{شهر|1201}} returns موضيل:رقم الشهر
{{شهر|1212}} returns موضيل:رقم الشهر
Example for invalid month name:
{{شهر|xxx}} returns موضيل:رقم الشهر
شوف تا:
Template:MONTHNAME
موضيل:MONTHABBREV
Template:MONTHNUMBER